Na het succes van 2015: de werkgroep Kunstcarrousel Eijsden-Margraten 2017 staat op de rails!

Een eerste editie is altijd spannend.....Maar het was in 2015 een zeer geslaagd evenement met veel tevreden gezichten. Zó tevreden dat we alles in het werk gaan stellen om dit in 2017 weer te herhalen. Daarvoor is nu een nieuwe werkgroep geformeerd en de data zijn al vastgesteld:  23 en 24 september in Gemeenschapshuis Oos Heim Margraten en in het Huis van de Burger.  Met een feestelijke opening op vrijdagavond 22 september. Het motto blijft: Ván, vóór, en dóór de inwoners van Eijsden-Margraten. Meer informatie volgt! (alle informatie die u nu nog op deze site aantreft is van de eerste editie 2015).

Bent u kunstenaar, wonend/werkend in de gemeente Eijsden-Margraten, maar bent u misschien nog niet bekend bij ons omdat u bv in 2015 niet meegedaan heeft? Schroom niet even een berichtje te sturen zodat we u alvast leren kennen!

 

 

 

 

Volg ons ook op de Facebookpagina:      Kunstcarrousel-Eijsden-Margraten                            

De Kunstcarrousel Eijsden-Margraten 2015 werd mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van:

Verder waren wij in 2015 veel dank verschuldigd aan Jan Opreij voor het belangeloos ter beschikking stellen van het vml. Afbouwcentrum Opreij in Margraten, aan de besturen van het Familiemuseum, het Afrika-Anders Museum, het SPEM en het Cultureel Centrum in Eijsden die ruimtes ter beschikking hebben gesteld en hun belangeloze medewerking hebben verleend aan het slagen van deze eerste Kunstcarrousel. Ook dank aan Brasserie 't Voshoes in Banholt waar de organisatiewerkgroep een gastvrij onderkomen heeft mogen genieten.